• 5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

  5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวาย

 • 5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

  5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุ

 • 4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระกิตติมงคล ที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประช

 • 4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้น ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกา

 • 4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานประจำหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

  4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณ

 • 3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี

  3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานแ

 • 3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประช

 • 3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  3 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประช

 • 2 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรม

  2 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีมอบเ

 • 25 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานรัฐพิธี

  25 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานรัฐพิธี "วันสม

 • 22 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  22 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงทะเบียนเข้าร่ว

 • 22 พ.ย. 2561 โครงการ

  22 พ.ย. 2561 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มใ

 • 19 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมถ่ายทอดนโยบายและองค์ความรูู้สู่ตัวบุคคล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ

  19 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมถ่ายทอดนโยบายแ

 • 14 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

  14 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอ

 • 12 พ.ย. 2561 ประชุมทบทวน/ ปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด

  12 พ.ย. 2561 ประชุมทบทวน/ ปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวั

 • 8 พ.ย. 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติลงพื้นที่สังเกตุการณ์ การปฏิบัติโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562

  8 พ.ย. 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติลงพื้นที่สังเ

 • 29 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 9/2561)

  29 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมประจำเ

 • 28 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

  28 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริ

 • 26 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี

  26 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมถ่

 • 25 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  25 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานป

Previous
Next
 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานประกอบการด้านการผลิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานป

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

  ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว "THAI STAT" แอพพลิเคชั่น

 • "สวนดุสิตโพลเผย 5 อันดับ ข่าวทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากท

 • ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รอบรู้สถิติ เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ

  รอบรู้สถิติ " GPP 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Previous
Next

Foot 2