29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการ อบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการ อบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ
และ นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้มีส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย อาทิ เช่น  สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด อุตุนิยมวิทยาจังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สมาคมหอการค้าจังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นต้น

      โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนหมู่บ้านภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 395 หมู่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีซึ่งกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรแกนนำเน็ตอาสาประชารัฐ ทีมวิทยากร TOT ทีมวิทยากรยุติธรรมจังหวัด ร่วมบรรยายให้ความรูู้้โดยในการอบรมครั้งนี้ได้แนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกวิธี และขยายเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเป็นตัวแทนกระทรวงดิจิทัลฯ ในการรับรู้ข่าวสาร และแจ้งปัญหาเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ยังสามารถสะสมคะแนนจากกิจกรรมต่างๆ ภายในแอพฯ เพื่อรับของรางวัลอีกด้วย

     โดยการอบรมครั้งนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เน็ตประชารัฐ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" 29 ม.ค. 2562 

อ่านเพิ่มเติม...
 • 29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการ อบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

  29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธาน

 • 25 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2562

  25 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง

 • 24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 2

  24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมฝึกอ

 • 24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”

  24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออก

 • 23 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานสัมมาอาชีพชุมชน สร้างสุขประชาชน

  23 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานสัมมา

 • 22 ม.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  22 ม.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุรา

 • 17 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำของรางวัลไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด

  17 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำของรางวัลไปมอบให้เ

 • 17 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2562

  17 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “

 • 7 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference

  7 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง

 • 20 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ

  20 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ "หน่ว

 • 19 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1-2 ภาคเช้า และรุ่น 3-4 ภาคบ่าย

  19 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประช

 • 18 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

  18 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้

 • 18 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562-2564 ประจำปี 2563

  18 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิ

 • 16 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมตัวชี้วัดการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 1/2562 ครั้งที่ 2

  16 ธ.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมตัวชี้วัดกา

 • 13 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  13 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมน

 • 13 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561

  13 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการ

 • 9 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม

  9 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอร

 • 5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

  5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวาย

 • 5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

  5 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุ

 • 4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระกิตติมงคล ที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประช

Previous
Next
 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานประกอบการด้านการผลิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานป

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

  ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว "THAI STAT" แอพพลิเคชั่น

 • "สวนดุสิตโพลเผย 5 อันดับ ข่าวทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากท

 • ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รอบรู้สถิติ เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ

  รอบรู้สถิติ " GPP 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Previous
Next

Foot 2