• 29 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 9/2561)

  29 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมประจำเ

 • 28 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

  28 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริ

 • 26 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี

  26 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมถ่

 • 25 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  25 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานป

 • 25 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2562

  25 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี

 • สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2560

  สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยผลสำรวจภาวะเศร

 • 24 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

  24 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีฉลอง

 • 23 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  23 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเ

 • 23 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  23 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวาย

 • 23 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  23 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุ

 • 21 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

  21 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจ

 • 19 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม)

  19 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความ

 • 13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเ

 • 13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมตรงหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพ

 • 13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุ

 • 8 ต.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  8 ต.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักย

 • 1 ต.ค. 2561 ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 ต.ค. 2561 ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวา

 • 28 ก.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 10/2561)

  28 ก.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 10/2561)

 • 24 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในภารกิจ ถปภ.แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  24 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในภารกิจ ถ

 • 17 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2561

  17 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิ

Previous
Next
 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานประกอบการด้านการผลิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานป

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

  ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว "THAI STAT" แอพพลิเคชั่น

 • "สวนดุสิตโพลเผย 5 อันดับ ข่าวทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากท

 • ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รอบรู้สถิติ เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ

  รอบรู้สถิติ " GPP 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Previous
Next

Foot 2