• 3 ก.ย. 2562 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2562

  3 ก.ย. 2562 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดส

 • 28 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

  28 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผู้อำนวยการกล

 • 21-23 ส.ค. 2562 ข้าราชาการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๒”

  21-23 ส.ค. 2562 ข้าราชาการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เ

 • 21 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การลงพื้นที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  21 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ก

 • 14 ส.ค. 2562 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

  14 ส.ค. 2562 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวั

 • 12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวาย

 • 12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธารี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนสาย 401

  12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธารี ร่วมโครงการจ

 • 12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนา

 • 12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  12 ส.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุ

 • 10 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการวันเสาร์เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดีวิถีธรรม

  10 ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้า

 • 6 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  6 ส.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ

 • 29 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี”

  29 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแล

 • 28 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  28 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและ

 • 28 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

  28 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและ

 • 28 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  28 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ สำ

 • 28 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำตาปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  28 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแล

 • 22-23 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความไม่มั่นใจทางอาหารเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของประเทศไทยร่วมกับสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยครั้งที่ 6 ( MICS 6 )

  22-23 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สังเกตการณ

 • 19 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด

  19 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ

 • 3 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (National Competition 2020 World Skills Thailand)

  3 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานแ

 • 2 ก.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนักวิชาการสถิติชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน​ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำฯ ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง

  2 ก.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนักว

Previous
Next
 • สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

  สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ

  ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่:1 มกราคม-มีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธา

 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใ

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน

Previous
Next

Foot 2