• 19 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม)

  19 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความ

 • 13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเ

 • 13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมตรงหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพ

 • 13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  13 ต.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุ

 • 8 ต.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  8 ต.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักย

 • 1 ต.ค. 2561 ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 ต.ค. 2561 ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวา

 • 28 ก.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 10/2561)

  28 ก.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 10/2561)

 • 24 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในภารกิจ ถปภ.แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  24 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในภารกิจ ถ

 • 17 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2561

  17 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิ

 • 7 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ

  7 ก.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงานการแสดงแล

 • 30 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อบรมสัมมนา

  30 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษ

 • 30 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TIC ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้

  30 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการฝึกอบ

 • 28 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

  28 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริ

 • 24 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมคณะทำงานการดำเนินกิจกรรมสร้างความรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ ระดับตำบล/หมู่บ้าน

  24 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากร โครง

 • 23 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ประจำปี 2561

  23 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำห

 • 23 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อบรมสัมมนา

  23 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษ

 • 22 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

  22 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อรับฟั

 • 20 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ

  20 ส.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับรองนายกรั

 • 12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

  12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวาย

 • 12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

  12 ส.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายราช

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานประกอบการด้านการผลิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานป

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

  ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว "THAI STAT" แอพพลิเคชั่น

 • "สวนดุสิตโพลเผย 5 อันดับ ข่าวทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากท

 • ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รอบรู้สถิติ เส้นความยากจน ปี 2543-2559

  รอบรู้สถิติ เส้นความยากจน ปี 2543-2559

 • รอบรู้สถิติ

  รอบรู้สถิติ " GPP 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 กิจกรรม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 22 เดือน มิ.ย. 2561 : สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 22 เดือน มิ.ย. 2561 : สำนักงานสถิติแห่งช

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 21 เดือน พ.ค. 2561 : โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 21 เดือน พ.ค. 2561 : โครงการสำรวจข้อมูลพ

Previous
Next

Foot 2