• ร่วมตอบคำถามทุกวัน ช่วยกันลดเชื้อเพื่อชาติ

  ร่วมตอบคำถามทุกวัน ช่วยกันลดเชื้อเพื่อชาติ

 • รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 8 เม.ย. 2563

  รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 8 เม.ย. 2563

 • รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 7เม.ย. 2563

  รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 7เม.ย. 2563

 • รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 6 เม.ย. 2563

  รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 6 เม.ย. 2563

 • รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 5 เม.ย. 2563

  รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 5 เม.ย. 2563

 • รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 4 เม.ย. 2563

  รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 4 เม.ย. 2563

 • รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 3 เม.ย. 2563

  รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 3 เม.ย. 2563

 • รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 2 เม.ย. 2563

  รายงานผลการสำรวจ ประจำวันที่ 2 เม.ย. 2563

Previous
Next
 • 6 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

  6 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 6 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการประสานความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการทำความสะอาดฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  6 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 31 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

  31 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 27 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

  27 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 20 มี.ค. 2563 บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำความสะอาด big cleaning day ภายในบริเวณสำนักงานเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  20 มี.ค. 2563 บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วม

 • 25 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563

  25 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 20 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สุราษฎร์ธานี

  20 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ

 • 20 มี.ค. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำความสะอาด big cleaning day เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19

  20 มี.ค. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำคว

 • 13 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)

  13 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ

 • 13 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่4/2563

  13 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ

 • 11 มี.ค. 2563 นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ ICT ชุมชนปากแพรก

  11 มี.ค. 2563 นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชา

 • 9 มี.ค. 2563 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 1/2563

  9 มี.ค. 2563 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวั

 • 3 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบ นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนประชากร พ.ศ.2563

  3 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 3 มี.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน สังเกตการณ์การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2563 (สรง.63)

  3 มี.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 • 2 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 28 ก.พ. 2563 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย นางสมจิต ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมกิจกรรม

  28 ก.พ. 2563 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสุชาดา

 • 28 ก.พ. 2563 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  28 ก.พ. 2563 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล แด่สม

 • 28 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

  28 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 27 ก.พ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  27 ก.พ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธี

 • 27 ก.พ. 2563 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563

  27 ก.พ. 2563 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาว​

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุ

 • สถิติที่น่าสนใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สถิติที่น่าสนใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

  สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

 • สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

  สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ

  ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่:1 มกราคม-มีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธา

Previous
Next

Foot 2