• 9 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

  9 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแ

 • 6, 8-9 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ press center ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

  6, 8-9 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสน

 • 8 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

  8 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแ

 • 6 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562

  6 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ส

 • 6 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

  6 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ แ

 • 3 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรฐกิจจังหวัดด้วยวิธี Managemen Chart ครั้งที่ 2/2562

  3 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกร

 • 2 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

  2 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเนื่องใ

 • 1 - 4 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎณ์ธานี เข้าร่วมอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”

  1 - 4 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎณ์ธานี เข้าร่วมอบ

 • 28 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562

  28 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุ

 • 27 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์

  27 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมขบวนแห่

 • 26 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประกอบพิธีสมโภชพระบฏและผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2562”

  26 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประ

 • 25 มี.ค. 2562 ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับ ประเทศ (National Data Ecosystem Blueprint)และร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ”การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

  25 มี.ค. 2562 ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมสัมมนา

 • 25 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมระดับสถิติจังหวัด โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)

  25 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมระดั

 • 20 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฎิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม

  20 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโคร

 • 19 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะหารือกับ ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศฯ

  19 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะหารือกับ ดร.

 • 18 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”

  18 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน “วันท้อ

 • 13-15 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประเชิงปฏิบัติการ

  13-15 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประเชิงปฏิ

 • คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

  คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซ

 • 6 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด

  6 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมนิเ

 • 2-3 มี.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งดำเนินการจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

  2-3 มี.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร

Previous
Next

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

การอบรม“โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”

     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)” ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet โดยเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล Field Interviewer :FI ในการปฏิบัติงานสนามทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมและการรักษาระบบนิเวศของประเทศไทย โครงการนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญอีกหนึ่งโครงการที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศซึ่งจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าใจสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ย่อยและระดับประเทศ ในการนี้สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เพลงสำมะโนน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใ

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานประกอบการด้านการผลิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานป

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

  ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว "THAI STAT" แอพพลิเคชั่น

Previous
Next

Foot 2