เนื้อหา

9 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

9042562
9042562

6, 8-9 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ press center ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

68042562
68042562 

56593662 1938651079590976_692122752705888256_n 09042562

6 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562

060425621
060425621

8 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

80425628042562
8042562

6 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

06042562
06042562

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. 3 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรฐกิจจังหวัดด้วยวิธี Managemen Chart ครั้งที่ 2/2562
  2. 2 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
  3. 1 - 4 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎณ์ธานี เข้าร่วมอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”
  4. 28 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562

Foot 2