เนื้อหา

ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ

224637

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

info _0014

ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่:1 มกราคม-มีนาคม

60803938 2003125656476851_1917734418428985344_o

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

61323875 2015572918565458_7686788907651825664_o

ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม

61149246 2003125213143562_2760328425477505024_o

Foot 2