รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 มกราคม 2558

 

ท่านสามารถ Scan QRC หรือ กดดู Link ได้ที่รูปภาพข้างบน

 

QRCode Job58 

Foot 2