ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ  ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-272-580 โทรสาร : 077-283-044 

Foot 2