13 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา กำจัดผักตบชวาคลองสมหวัง"

timeline 20201013_160716

timeline 20201013_160516

timeline 20201013_160733

timeline 20201013_160825

Foot 2