20 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดสรรบุคลากรเข้าร่วมอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เพื่อขับเคลื่อนการขยายเครือข่าย อสด. ในทุกอำเภอทั่วประเทศ

122025590 3146047082184697_3002317342143822804_n

 _0

121677766 3146047208851351_4866279494060692137_n

Foot 2