21 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 เกณฑ์การประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ 2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

122196517 3148585188597553_6294336516473878261_n

 

122025432 3148585245264214_1818496017153586354_n122010172 3148585198597552_1482970902300176720_n

Foot 2