26 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ เข้าร่วมการประชุมฯ

122544132 3163805533742185_3358862930707166289_n

122702883 3163805563742182_2764414774458932982_n

122241711 3163805477075524_7206923803522128022_n

122475655 3163805503742188_455833424152376020_n

Foot 2