30 ต.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

timeline 20201030_101922

timeline 20201030_101924

Foot 2