6 พ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้

timeline 20201106_192933

timeline 20201106_192943

timeline 20201106_192954

Foot 2