14 พ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดิเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

timeline 20201114_111048

timeline 20201114_111041

timeline 20201114_111045

Foot 2