17 พ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ

125904793 3220759158046822_9176094793465298868_o

125513036 3220759444713460_5186650893319186311_o

125540459 3220760068046731_8156824645833328956_o

Foot 2