25 พ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาวัดกลางใหม่และโรงเรียนวัดกลางใหม่

timeline 20201125_151056

timeline 20201125_151053

timeline 20201125_151132 timeline 20201125_151133

Foot 2