30 พ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมพิธีรับมอบธงสันติภาพ ในโครงการ "เดินด้วยกันนำพาสันติ"

timeline 20201130_190309

timeline 20201130_190250

timeline 20201130_190255

Foot 2