2 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีคำสั่งมอบหมายให้ สนง.สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งระบบสื่อสารทุกชนิด และจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย 

ในการนี้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายรัฐพล เพชรบุรี โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานการความก้าวหน้าในการประสานหน่วยงาน และการติดตั้งระบบการสื่อสารทุกชนิด ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด


129252562 3260849470704457_722353678475240129_n
128170753 3260849657371105_8568061901849668994_n128069907 3260849404037797_5839704708275542924_n

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีคำสั่งมอบหมายให้ สนง.สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งระบบสื่อสารทุกชนิด และจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย
ในการนี้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายรัฐพล เพชรบุรี โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานการความก้าวหน้าในการประสานหน่วยงาน และการติดตั้งระบบการสื่อสารทุกชนิด ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด

Foot 2