2 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลฯ

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
128273559 3260883594034378_732479842517173606_n128427666 3260933064029431_3432074791814971418_n128656751 3260933027362768_619291506898465581_n


Foot 2