4 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

 วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ (งานนับจดปี ๒๕๖๔) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
128380735 3264919366964134_154906695569657856_n128796635 3264919576964113_948054928561995782_n129242839 3264919590297445_1734397574402178397_n129483725 3264919463630791_6289772195213168500_n 

 

 

Foot 2