วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาวัดบุญบันเทิงและโรงเรียนวัดบุญบันเทิงและกิจกรรมจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในการนี้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดบุญบันเทิง หมูที่2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

00100300500600999

 

Foot 2