23 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติภารกิจรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

timeline 20201223_105936

timeline 20201223_111616

timeline 20201223_111619

timeline 20201223_111622

Foot 2