24 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร ชูทองนักวิชาการสถิติ ชำนาญการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2564

S _3596347

S _3596353

S _3596355

Foot 2