28 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน "วันรวมน้ำใจ"เพื่อมอบสิ่งของนำไปใช้เป็นของรางวัลและสนับสนุนการจัดงาน "ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด

timeline 20201228_165420

timeline 20201228_165424

timeline 20201228_165424

Foot 2