29 ธ.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

132290021 3326370460819024_3885647643490799268_n

133079352 3326370530819017_2154679167104946648_n

133557076 3326370484152355_6386786651176523440_n

133848727 3326370550819015_5429666398438404709_n

Foot 2