4 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

135831725 3341689032620500_545517211142134212_n

134948903 3341689125953824_7607859716960243042_n

135766077 3341689139287156_609442978538934696_n

Foot 2