11 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferrence เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog

136709725 3358660710923332_6443758325045078428_n

138061558 3358660770923326_1314864771149565631_n

135807828 3358660797589990_6404401246125928718_n

137092074 3358660734256663_7324636757350558266_n

Foot 2