ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๒ ม.ค. ๕๘

QRCode name01(ท่านสามารถกดที่รูป หรือ Scan QRC เพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Foot 2