23 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ น.ส.ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน น.ส.สุนิวัย พิพรรธวงศา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมตรวจเยี่ยมฯ ผ่านระบบ Web conferrence

timeline 20210423_123440

timeline 20210423_123447

timeline 20210423_123425

Foot 2