23 เม.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธีฯ

178561428 3646243158831751_4093557630870874268_n

178372416 3646243025498431_1978299310276121989_n

177814512 3646243072165093_7682986607793168071_n

Foot 2