17 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมตรวจเยี่ยมฯ ผ่านทาง Facebook DGA Thailand และผ่านทาง YouTube DGA Thailand

timeline 20210517_125450

timeline 20210517_125448

timeline 20210517_125732

Foot 2