24 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดฯ

203981913 3816332511822814_8325028601938102182_n

206188503 3816332611822804_5764897209700543515_n

206245693 3816332335156165_2833102293487981967_n

Foot 2