25 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยการสวมเสื้อขาว โลโก้วันต่อต้านยาเสพติด

206968172 3818862841569781_3639071373279735019_n

206245904 3818862831569782_7948015261443780862_n

206504673 3818863001569765_1054960442184562676_n

Foot 2