25 มิ.ย. 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Video Conference

208374255 3818866341569431_2707610180827519876_n

206588141 3818866234902775_7896898912178353452_n

205538648 3818866408236091_901845366326542467_n

Foot 2