26 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่วิชาการอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สังเกตการณ์และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ

timeline 20210626_111558

timeline 20210626_111614

timeline 20210626_111620

Foot 2