28 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

205345898 3826943670761698_1811099955891072868_n

199664153 3826943864095012_9049622126490655569_n

Foot 2