30 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

210130843 3834491456673586_5896396921179513149_n

209655711 3834492016673530_8506358022974433230_n

209447410 3834491923340206_757860460228234689_n

Foot 2