4 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานรัฐพิธีฯ

timeline 20210704_131307

timeline 20210704_131248

timeline 20210704_131302

Foot 2