7 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย น.ส.ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และน.ส.ฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Inception Workshop

210808889 3851142585008473_6680073585067516278_n

209546005 3851142938341771_2320828820493716418_n

212010573 3851143265008405_3104274281770609309_n

Foot 2