12 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

215782481 3864426500346748_4139649306881738714_n

215626296 3864426423680089_516324430272395954_n

211746365 3864426797013385_6150655775146482790_n

Foot 2