ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๘ ม.ค. ๕๘๒๒ ม.ค. ๕๘

QRCode name02

(ท่านสามารถกดที่รูป หรือ Scan QRC เพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Foot 2