ข่าวประกาศรับสมัครงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๙

aro ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     (๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙)
new11 clickhere

aro 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ (๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙)clickhere
aro 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
      (๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙)
clickhere

aro 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานราช (๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙)clickhere
aro 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ (๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙) clickhere
aro
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว clickhere
aro แก้ไขกำหนดวันสอบฯพนักงานราชการ (๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙)clickhere
aro แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ (๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙)  clickhere
aro ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ (๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙)clickhere

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ (๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙) new11 clickhere

Foot 2