รายงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมาตราการช่วยเหลือของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙

01102559 01202559 01302559

Foot 2