พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและร่วมรดน้ำขอพร

song

     เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2