วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

968972 380901508688350_1167262304_n

Foot 2