ข่าวประกาศรับสมัครงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๐

aroประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (๔ พ.ค.๒๕๖๐)clickhere

aroดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (๑๑ พ.ค.๒๕๖๐)clickhere

aroประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(๒๕พ.ค.๒๕๖๐)clickhere

 aroประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒
(๓๐ พ.ค.๖๐)
clickhere

aroประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (๒มิ.ย.๖๐)clickhere

aroประกาศเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (๑๓ มิ.ย.๒๕๖๐)clickhere

aroประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(๑๔ มิ.ย.๒๕๖๐)clickhere

aroประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐)clickhere

aroประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐)new11clickhere

 

Foot 2