โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  surat18   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ แจกฟรีให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก หมู่ ๑ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2