วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

wisa

    วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญบุญทางศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราาฎร์ธานี โดยมี ว่าที่ รท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานรฝ่ายสงฆ์

Foot 2