อบรมโครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วยตัวอย่างซ้ำ

panelwave6

     วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสถิติการเกษตร สำนักสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมสำหรับผู้ปฎิบัติงานสนาม โครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๖ ศูนย์อบรมจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ พลูวงษ์ ผู้ตรวจราชกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว

Foot 2