งานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยประจำปี ๒๕๖๐

18486264 1164977760291649_3999092446966934098_n

     เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน "วิสาขบูชา แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ถวายผ้าอังสะพระปฏิมา และงานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยประจำปี ๒๕๖๐" ณ วัดพระบรมธาติไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

Foot 2