โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)

18556640 1167495623373196_6736089949820650357_o

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนำเอกสารพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐ และเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.๒๕๖๐ แจกฟรีให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม หมู่ ๔ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2